Šiandien AŠ

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija – edukacinio, švietėjiško pobūdžio kultūros įstaiga, todėl joje vykstantys projektai, renginiai ar parodos rengiamos vadovaujantis atsakingu misijos suvokimu bei edukaciniais – kultūros vartotojo auginimo bei edukavimo tikslais. Galerijos prioritetas – vykdyti projektus, susijusius su meno edukacija. Vaikų ir jaunimo kūrybinė raiška čia derinama su bendrakultūriniu kontekstu – po vienu stogu suvesdama jauną ir seną, profesionalą ar tiesiog kūrybingą naujoką.

Projektas ŠIANDIEN AŠ – tai visus 2021 m. vyksiantis parodų ciklas, skirtas Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos 30 metų jubiliejui paminėti. Nukreiptas viešinti ir skatinti kūrybingą, atsakingą šiuolaikišką laikyseną. Numatomose parodų ekspozicijose svarbiausias akcentas – pabrėžti autorių raiškos novatoriškumą, pagarbą profesiniams įgūdžiams, laisvą asmenybinę raišką, peržengiančią žanrų, stilių ir priemonių ribas.

Parodų ciklas „Šiandien AŠ“, skirtas parodyti brandžius, įdomius menininkus, subrendusius Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu. Tai atviri, laisvi, drąsiai eksperimentuojantys, bet ištikimi profesionaliojo meno principams, menininkai, savo kūrybinį kelią pradėję Jūratės Stauskaitės Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje.

Parodos iš ciklo ŠIANDIEN AŠ:

AR ĄSOTIS TURI SIELĄ? Rokas Dovydėnas, Aida Dirsė, Elena Aleksejeva. Trys skirtingi požiūriai į keramikos meną ir santykį su juo.

RETROSPEKTYVI ESATIS. Antanas Zabielavičius (instaliacijos, asambliažai) ir Algimantas Paluckas (tapyba) – pirmosios Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos laidos absolventai, pasižymėję nepriklausomu mąstymu ir stebinančiais (tam laikmečiui) meniniais sprendimais.

BŪTIES LABORATORIJA. Malvina Jelinskaitė. Parodoje pristatomi per 20 metų sukurti rinktiniai kūriniai, atspindintys tų metų aktualijas.

Mantas Maziliauskas – konstruktorius, architektas, aštrus tapytojas, nevengęs didelių formatų ir drąsios asmeninės raiškos.

Marija Marcelionytė – Paliukė ir jos interaktyvi paroda – socialinis tyrimas „Išrašas“ (Augau menininkų šeimoje). Autorė yra VDA grafikos katedros vedėja, daugelio tarptautinių meninių – socialinių projektų dalyvė.

Andrius Brazys. Tapyba,
piešiniai, instaliacijos, esė, archyvinė medžiaga. Tragiškai žuvęs, nepaprastai originalaus talento kūrėjas, turėjęs įtakos savo laikmečio aplinkai ir suteikęs įkvėpimo savo kartai.

Numatomi edukaciniai užsiėmimai, susitikimai – ekskursijos su autoriais, kurių metu jie dalinsis savo patirtimi bei darbo metodais ir video ekskursijos, leidžiančios pasiekti visus suinteresuotus dalyvius, meno mokytojams suteikiančios galimybę medžiagą panaudoti pamokų ar paskaitų metu ( Bendrojo lavinimo bei specializuotos ugdymo įstaigos nepajėgios išsamiau pateikti meno raidos vaizdą ir sunkiai atranda tam vietos perpildytose privalomose programose).

Dalintis