Šiandien AŠ

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija – edukacinio, švietėjiško pobūdžio kultūros įstaiga, todėl joje vykstantys projektai, renginiai ar parodos rengiamos vadovaujantis atsakingu misijos suvokimu bei edukaciniais – kultūros vartotojo auginimo bei edukavimo tikslais. Galerijos prioritetas – vykdyti projektus, susijusius su meno edukacija. Vaikų ir jaunimo kūrybinė raiška čia derinama su bendrakultūriniu kontekstu – po vienu stogu suvesdama jauną ir seną, profesionalą ar tiesiog kūrybingą naujoką.

Projektas ŠIANDIEN AŠ – tai visus 2021 m. vyksiantis parodų, pokalbių, edukacijų ciklas, nukreiptas viešinti ir skatinti kūrybingą, atsakingą šiuolaikišką laikyseną. Numatomose parodų ekspozicijose svarbiausias akcentas – pabrėžti autorių raiškos novatoriškumą, pagarbą profesiniams įgūdžiams, laisvą asmenybinę raišką, peržengiančią žanrų, stilių ir priemonių ribas.

Projektą sudaro trys etapai:

  1. Grįžtamoji edukacija – išsamių pokalbių ciklas su buvusiais Dailės mokyklos mokiniais, dabartiniais menininkais. 10 intervių, publikuojamų Kultūros baruose.
  2. Parodų ciklas “Šiandien AŠ”.
  3. Performatyvių diskusijų platforma – pokalbiai, apžvalgos, vizijos.

Parodų ciklas „Šiandien AŠ“, skirtas parodyti brandžius, įdomius menininkus, subrendusius Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu. Tai atviri, laisvi, drąsiai eksperimentuojantys, bet ištikimi profesionaliojo meno principams, menininkai, savo kūrybinį kelią pradėję Jūratės Stauskaitės Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje, kuri 2021 m. mini savo veiklos 30 – metį. 

Parodos iš ciklo ŠIANDIEN AŠ:

AR ĄSOTIS TURI SIELĄ? Rokas Dovydėnas, Aida Dirsė, Elena Aleksejeva. Trys skirtingi požiūriai į keramikos meną ir santykį su juo.

RETROSPEKTYVI ESATIS. Antanas Zabielavičius (instaliacijos, asambliažai) ir Algimantas Paluckas (tapyba) – pirmosios Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos laidos absolventai, pasižymėję nepriklausomu mąstymu ir stebinančiais (tam laikmečiui) meniniais sprendimais.

BŪTIES LABORATORIJA. MALVINA. Malvinos Jelinskaitės kūrybos parodoje pristatomi per 20 metų sukurti rinktiniai kūriniai, atspindintys tų metų aktualijas.

MOKYKLA. Manto Maziliausko kūrybos paroda – daiktai, tapyba, erdvė. Mantas – konstruktorius, architektas, aštrus tapytojas, nevengiantis didelių formatų ir drąsios asmeninės raiškos. “Aš tautodailininkas – šiuolaikinis tautos vaizdumo kūrėjas” – taip prisistato menininkas.

GYVYBĖ. Menininkės Godos Lukaitės bei jos mokinių, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos suaugusiųjų grupės, tapybos paroda – peržiūra.

ŽMOGUS. Instaliatyvi paroda iš Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos fondų, atskleidžianti netradicinį žvilgsnį į žmogiškosios būtybės išorinį ir vidinį gyvenimą įvairaus amžiaus mokinių darbuose. 

TARP 4 SIENŲ. Eglės Lekevičiūtės interaktyvių instaliacijų paroda, kurioje pagrindine kūrybine ašimi tampa žmogaus, jo poreikiai, įpročiai, socialinės ir psichologinės problemos.  

IŠRAŠAS: Auga menininkų šeimoje. Marijos Marcelionytės – Paliukės interaktyvi paroda – socialinis tyrimas. Autorė yra VDA grafikos katedros vedėja, daugelio tarptautinių meninių – socialinių projektų dalyvė.

SUSKALDYTO PASAULIO TEATRAS. Andriaus Brazio (1973 – 1996) kūrybos paroda – piešiniai, tapyba gyvenimas. 

Numatomi edukaciniai užsiėmimai, susitikimai – ekskursijos su autoriais, kurių metu jie dalinsis savo patirtimi bei darbo metodais ir video ekskursijos, leidžiančios pasiekti visus suinteresuotus dalyvius, meno mokytojams suteikiančios galimybę medžiagą panaudoti pamokų ar paskaitų metu ( Bendrojo lavinimo bei specializuotos ugdymo įstaigos nepajėgios išsamiau pateikti meno raidos vaizdą ir sunkiai atranda tam vietos perpildytose privalomose programose).

Dalintis