Galeriukas

VVJ meno galerijoje ugdymui menu skiriamas išskirtinis dėmesys. Kūrybiškumo inkubatorius GALERIUKAS – tai erdvė, kur augate kartu su menu:

  • edukacijų programa vaikams nuo 1 metų, kur ugdomos visapusiškos asmenybės – skatinama vaikų saviraiška, ugdomas kūrybiškumas, emocinis intelektas, estetikos pojūtis, pastabumas, atidumas sau ir pasauliui, smulkioji motorika, aktyvuojami pojūčiai, skiepijamos bendražmogiškos vertybės. Čia nuolat ieškome naujų, dar nematytų bendradarbiavimo metodų tarp vaiko ir suaugusiojo, mokinio ir mokytojo, menininko ir pradedančiojo kūrėjo. Nuoširdžiai tikime, kad tai efektyviausias būdas brandinti laisvą, kūrybišką, savimi pasitikinčią asmenybę, padėti jai skleistis.
  • gimtadieniai ar kitos šventės – visa galerijos erdvė ir pagal jūsų pomėgius parinkta kūrybinė programa įsimintinai šventei.
  • kūrybinės stovyklos.
  • ekskursijos ir kūrybiniai užsiėmimai darželių, mokyklų, jaunimo grupėms.
1.1

Mūsų erdvėje vaikai kuria apsupti meno. Galerijoje kas mėnesį atidarome naujas parodas (profesionalių ar jaunųjų menininkų, istorines, edukacines ar interaktyvias parodas), kurias lydi ekskursijos bei kūrybiniai užsiėmimai net patiems mažiausiems. Vasaros metu eksponuojame ir GALERIUKO narių darbus, kurie dažnai pristatomi su profesionalių menininkų darbais bendrose ekspozicijose. Taip pat čia rengiami ir vykdomi unikalūs projektai vaikams ir jaunimui, vyksta užsakomosios pamokos – edukacijos grupėms (darželiams, mokykloms ir pan.), organizuojami renginiai ir šventės.

Užsiėmimai vyksta nedidelėse 10-12 vaikų grupėse. Edukacijas veda profesionalūs menininkai – pedagogai.
GALERIUKAS kasmet pritraukia apie 100 naujų narių.

PROGRAMŲ TURINYS

GALERIUKAS nėra tradicinis dailės būrelis – mes siūlome tarpdisciplinines programas sudarytas tam, kad vienu metu būtų lavinami skirtingi vaikų gebėjimai pagal poreikius. Visos programos formuojamos atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio raidos ypatumus ir yra sudarytos remiantis vaiko raidos psichologija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrosiomis rekomendacijomis ir ilgamete Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos patirtimi.

Visų mūsų programų vaikams pagrindas yra piešimas (dailė), tačiau kiekviena programa yra savaip įdomi ir unikali. Tai daugiau pasaulio ir savęs suvokimas per meną, bendravimą ir dalinimąsi idėjomis.

Pamokų (praktinių užsiėmimų) metu suprantamai vaikus supažindiname su meno istorija, skulptūra, keramika, tapyba, tekstile, teatro elementais. Išbandome įvairias dailės technikas ir priemones. Žaismingos užduotys, paruoštos remiantis meno istorija, lavina vaiko vizualinį suvokimą, moko jį atidžiai stebėti daiktus, gamtą, jos reiškinius, labiau jausti erdvę ir formas joje, padeda geriau orientuotis aplinkoje. Tyrinėdamas ir žaisdamas vaikas visa tai asocijuoja su aplinkos veiksniais. Pirštukais ir rankytėmis liesdamas įvairias priemones (spausdamas, glostydamas, maigydamas), jis kaupia skirtingą sensorinį patyrimą. Vizualioji raiška ankstyvojoje vaikystėje – pagrindinis būdas išreikšti  save (pažinti, suprasti savo emocijas, lavinti kūrybiškumą, suvokti supančią aplinką).

  • ugdymas vyksta žaidimo forma;
  • vystomas emocinis intelektas;
  • ugdomas 3D pasaulio suvokimas;
  • lavinama smulkioji motorika;
  • auginamas pasitikėjimas savo jėgomis;
  • meninės raiškos, kaip pagrindinės saviraiškos formos suvokimas.

1