12.11 – 01.06 KERAMIKOS PARODA “AR MOLIS TURI SIELĄ?”

Parodos pristatymas su kuratore ir darbų autoriais

Edukacinis užsiėmimas vaikams

Parodų ciklas „Šiandien AŠ“, skirtas parodyti brandžius, įdomius menininkus ir tuo pačiu paminėti Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos veiklos 30-ties metų sukaktį. Visus 2021 metus bus ir toliau rengiamos buvusių mokyklos mokinių – šiandien žinomų dailininkų – parodos.

Pirmoje ciklo parodoje pristatomi trys skirtingi, savitą kūrybos kelią pasirinkę keramikai: Aida Dirsė, Elena Aleksejeva ir Rokas Dovydėnas.

Aida Dirsė yra viena iš pirmųjų, nuosavą prekinį ženklą įkūrusių autorių, šiuo metu labiau žinoma užsienyje nei gimtinėje. Dirsės darbai yra publikuoti Elle Decoration ir Forecast žurnaluose, darbų galima įsigyti JAV, Kanadoje ir Italijoje, UK ir Lietuvoje. Šioje parodoje ji eksponuoja indus, sukurtus kartu su Sauliumi Dirse, pagamintus iš balto molio, dekoruotus poglazūriniais pigmentais, dengtus bespalve glazūra. Indų ekspozivciją žaismingai papildo tarptautiniame porceliano simpoziume sukurtos figūros.

Elena Aleksejeva žinoma ir vertinama kaip autentiškų kūrinių rekonstruktorė, besidarbuojanti kultūros paveldo srityje. Gavusi ne vieną valstybinę stipendiją, ji aktyviai prisideda prie keramikos paveldo atkūrimo. Keramikė yra dalyvavusi atkuriant Valdovų rūmų, Biržų pilies koklines krosnis. Be jos, ir visos Vilniaus puodžių cecho veiklos, nėra įsivaizduojami viduramžių ar renesanso epochas pristatantys festivaliai. Šioje parodoje Elena eksponuoja savo kūrybinius darbus. Kadangi keramikė domisi malkinės aukštakrosnės degimais, pristatoma keletas kūrinių, degtų šiuo būdu, anagamos konstrukcijos krosnyje.

Rokas Dovydėnas, yra vienas nedaugelio, menininkų, įgijusių Meno licenzianto ir Meno daktaro išsilavinimą. Šiuo metu, dirbdamas VDA dėstytuju, jis tiria kopijavimo ir plagijavimo strategijas bei praktikas mene ir dizaine. Roko darbai yra konstruojami iš kultūrinės patirties ir asmeninių prisiminimų. Keramikos instaliacijos turi tamprų ryšį su aplinka, kurioje eksponuojami darbai, ir žiūrovu, kuris tampa visaverčiu instaliacijos dalyviu. Šioje parodoje, eksponuojamos vazos iš “Plėviakojis vs Louhan” bei, atiduodant pagarbą Jūratės Stauskaitės profesijai, tik šiai parodai sukurti grafiniai piešiniai tušu.

Visų trijų autorių kūryba yra be galo savita. Sujungta į vieną parodą, šių vienos kartos menininkų – pirmųjų Jūratės Stauskaitės dailės mokyklos absolventų, vėliau VDA alumnų, darbai diskutuoja tarpusavyje žinomos kinų patarlės fone: „Nepieškite ąsočio, pieškite ąsočio sielą“. Jiems akomponuoja jautri Sauliaus Valiaus instaliacija, paryškinanti temos subtilumą.

Menininkų parodą galima pamatyti keliais būdais, tarsi patiriant apdovanojantį, Kalėdinį dovanos išpakavimo jausmą.- žvelgiant pro langus, apžiūrint ją virtualiai, dalyvaujant video ekskursijose.

Parodą remia

Parodą dalinai finansuoja

Dalintis