02.02 – 03.06 PARODA “RETROSPEKTYVI ESATIS”

Parodoje susijungia Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos pirmosios laidos mokinių Antano Zabielavičiaus ir Algimanto Palucko įvairialypė kūryba. Eksponuojami ne tik naujai sukurti, bet ir ankstesni darbai, taip pat archyvuose rasti eksponatai, nagrinėjantys vidinį konfliktą tarp žmogaus poreikio kurti ir išgyventi.

Antano Zabielavičiaus asambliažai, instaliacijos, kurių gimimo performansą bus galima išvysti virtualiai.

Algimanto Palucko tapyba, muzika ir mokyklos archyve rastos eilės, esė meno temomis.

A.Paluckas iš karto po studijų VDA dešimčiai metų išvyko uždarbiauti į Airiją, kur įsidarbino durininku. Darbo vietos specifika pastūmėjo ką tik “iškeptą” jauną tapytoją profesionalą susimąstyti, kam tas menas reikalingas ir kas tai iš viso yra. Ilgainiui tokia gyvensena virto visai priimtinu egzistavimo būdu ir kaip jis pats sako: “Visokių papildomų menų, kaip tarkim elektroninės muzikos, darymas man padėjo išsilaikyti kūrybiniame paviršiuje. Neskendau, tačiau ir niekur neišplaukiau…”. Įtakotas nuolat atvykstančių ir išvykstančių žmonių srauto, menininkas (durininkas) į klausimą “Kas yra tas menas?”, atsako taip: “Kažkada žmogus turėjo dvi rankas, dvi kojas, burną ir mažas smegenis. Dabar žmogus turi dvi rankas, dvi kojas, dideles smegenis ir begalinį norą visokiais būdais daryti meną. Kada nors žmogus turės dvi rankas, dvi kojas, burną, mažas smegenis ir dirbtinį intelektą… Menas – dirbtinio intelekto estetinės veiklos išraiškos forma”.
Parodoje Algimantas Paluckas pristato šiuos ir kitus apmąstymus tapybos bei rašybos forma.
A. Zabielavičius, kaip ir A. Paluckas, po studijų VDA “pradingo” .Statybos, inovacijos, konferencijos ir kitos veiklos pasiglemžė 13 veržlaus kūrėjo metų, bet padėjo suprasti, kad gyvenimas duotas tik vienas , o į klausimą “Kas yra kitoje pusėje to, ką matome?” taip ir liko neatsakyta. Antanas yra apibūdinamas kaip vienas paslaptingiausių šiuolaikinių lietuvių menininkų. Intensyviausiai kūrė 1995 – 2004 m. Plėtodamas vadinamojo konceptualizmo tradicijas, buvo tapęs vienu savo karto lyderių. 2004 m. Antanas pasitraukė iš aktyvaus parodinio gyvenimo, tačiau kūrybos neatsisakė. Tikrovė, gyvenimiškos situacijos dažnai padiktuodavo ir išgrynindavo kūrybines idėjas, kurios įgaudavo kalbinį – virtualų arba labiau apčiuopiamą materialų pavidalus. Menininko kūrybinę veiklą būtų galima vadinti procesu, kuriame kūrybiniai objektai atsiranda iš aplinkos ir situacijų, metaforiškai papildo ir pratęsia vienas kitą, tarsi komentuodami paties autoriaus gyvenimą. 
Parodoje Antanas Zabielavičius pristato ankstyvuosius kūrybinius ieškojimus – asambliažus, sukurtus dar tuometinėje Jūratės Stauskaitės jaunimo dailės studijoje (dabar dailės mokykla) ir paskutiniųjų metų instaliatyvių objektų rinkinį. 

Užsukus į Vilniaus mokytojų namus, jau daug metų galima išvysti Antano Zabielavičiaus freską, nutapytą dar jam besimokant dailės mokykloje.

Parodų ciklas „Šiandien AŠ“, skirtas parodyti brandžius, įdomius menininkus ir tuo pačiu paminėti Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos veiklos 30-ties metų sukaktį. Tai Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu subrendę – atviri, laisvi, drąsiai eksperimentuojantys, bet ištikimi profesionaliojo meno principams, menininkai, savo kūrybinį kelią pradėję Jūratės Stauskaitės Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje. Parodų ciklas „Šiandien AŠ“, nukreiptas viešinti ir skatinti kūrybingą, atsakingą šiuolaikišką laikyseną. Numatomose parodų ekspozicijose svarbiausias akcentas – pabrėžti autorių raiškos novatoriškumą, pagarbą profesiniams įgūdžiams, laisvą asmenybinę raišką, peržengiančią žanrų, stilių ir priemonių ribas.

Parodos dalyviai: Antanas Zabielavičius, Algimantas Paluckas

Parodos kuratorė: Jūratė Stauskaitė

Paroda veiks vasario 2 – kovo 26 dienomis. Susipažinti kviečiame virtualiai, per langus, o jei aplinkybės leis, kviesime apsilankyti.

Gilus ir emocionalus meno kritikės, parodų kuratorės Algės Gudaitytės straipsnis MIEGANČIOS PARODOS IR JŲ ESATIS

Jūratės Stauskaitės pokalbis su Antanu Zabielavičium PASAULIO NEPAKEISI VIENU MOSTU, STAIGA ATSITINKA TIK AVARIJOS, spausdintas Kultūros baruose.

 

Dalintis