04.06 – 04.23 PARODA “BŪTIES LABORATORIJA. MALVINA”

Balandžio 6 – 23 d. Galerijoje veiks Malvinos Jelinskaitės kūrybos paroda BŪTIES LABORATORIJA. MALVINA iš ciklo ŠIANDIEN AŠ. Ekspoziciją sudaro rinktiniai viso kūrybinio laikotarpio kūriniai, nevengiama atsitiktinumo, spontaniškumo.

“Kai ištrauki viešumon savo kūrybinio gyvenimo eigoje susikaupusius meno artefaktus, mintis ir idėjas bei suneši juos į vieną erdvę, visa praeitis išsiskleidžia dabartyje. Turiu unikalią galimybę tapti sisteminga stebėtoja pačiai sau, tiksliau savo kūrybiniams pasireiškimams, kurie formuoja mano siektiną idealią (reprezentacinę) tapatybę” – sako Malvina.

“Parodoje eksponuoju dvidešimties metų kūrybinio laikotarpio kūrinius, sukurtus įvairiomis aplinkybėmis „kuo tikėta, kas įsivaizduota“. Grupuodama ir derindama juos konkrečioje erdvėje, konkrečiame laike turiu galimybę suglausti visą praeitį iki ČIA ir DABAR momento ir atvirkščiai – išskleisti jį, pastebint tam tikras nematomas savo kūrybinių pasireiškimų jungtis, kurios galbūt atvers kažkokią paslaptingą tiesą apie meno kūrinio esmę ir prasmę. Konkrečioje erdvėje stebėdama savo kūrybinius pasireiškimus, tikiuosi išryškinti nematomą dėmenį, tą vadinamą “tarp eilučių”, kuris mane domina labiausiai”.

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje ši paroda atsirado neatsitiktinai, nes vaikuose slypi ta ypatinga sąmonės būsena, kuomet visi įvykiai ir patirtys skleidžiasi dabartyje ir tarsi savaime, be pastangų. Vaikams būdingas sinkretiškas pasaulio suvokimas, kurio netenka dažnas suaugęs. “Šioje mokykloje mokiausi, šioje mokykloje dirbau. Šios mokyklos įtakoje tebeturiu unikalią galimybę susitikinėti su mažais vaikais ir prisiliesti prie jų kūrybinės saviraiškos” – sako menininkė.

Parodų ciklas „Šiandien AŠ“, skirtas parodyti brandžius, įdomius menininkus ir tuo pačiu paminėti Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos veiklos 30-ties metų sukaktį. Tai Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu subrendę – atviri, laisvi, drąsiai eksperimentuojantys, bet ištikimi profesionaliojo meno principams, menininkai, savo kūrybinį kelią pradėję Jūratės Stauskaitės Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje. Projektas „Šiandien AŠ“, nukreiptas viešinti ir skatinti kūrybingą, atsakingą šiuolaikišką laikyseną. Numatomose parodų ekspozicijose svarbiausias akcentas – pabrėžti autorių raiškos novatoriškumą, pagarbą profesiniams įgūdžiams, laisvą asmenybinę raišką, peržengiančią žanrų, stilių ir priemonių ribas.

Parodos kuratorė Jūratė Stauskaitė.

Jūratės Stauskaitės pokalbis su Malvina Jelinskaite BŪTI VEIKSMAŽODŽIU, spausdintas Kultūros baruose.

Dalintis