Mantas Televičius

VVJMG Ūkio dalies vedėjas (Pareiginiai nuostatai)

14642506_10210304460158194_3340010780957958284_n

Gyvenimo ir veiklos aprašymas (Curriculum Vitae)

Išsilavinimas:

Dailės magistro kvalifikacinis laipsnis. Darbo tema – Tekstilė kaip menų terapija.

Dailės ir technologijų pedagogas.

Dailės terapeutas (Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre)

Dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Veikla:

2014 metais dalyvavau projekte „Kūrybinės partnerystės“, jo metu dirbau su dvejomis mokymo įstaigomis (gimnazija ir pagrindine mokykla), jose vykdyta veikla susijusi ir su mokytojais, ir su mokiniais. Projektas truko vienerius mokslo metus. Pagrindinis tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, atrasti naujus ugdymo būdus, o dalykus dėstyti integruojant keletą mokslo šakų vienoje pamokoje. Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija ir Britų taryba Lietuvoje.

2014-09-12 lektorius psichosocialinės reabilitacijos kvalifikacijos kėlimo programoje skirtoje slaugytojoms.

2013-10-02 – 11-28 Dalyvavau meno sveikatai projekte ,,Menas – sveikata – gyvenimas“ kurį organizavo Trakų krašto moterų veiklos centras.

2013-10-10 – 12-04 Lektorius ,,AVS group“ organizuotuose kursuose ,,Psichosocialinė reabilitacija psichinių sutrikimų turintiems žmonėms“.

2011-09-21 – iki šiol, lektorius kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,MENO TERAPIJA: menų terapijos metodų taikymas  sveikatos priežiūros sistemoje“. VDA Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla.

2012-07-16 – 08-05 Dalyvavau projekte ,,Menas žmogaus gerovei“, kurio metu vedžiau tekstilės užsiėmimus skirtus Psichikos sveikatos klinikos ambulatorinio skyriaus pacientams.

2012 02 20 – 24 – 02 19 – 23 skaičiau paskaitas apie dailės terapiją, jos panaudojimą psichosocialinėje reabilitacijoje. Paskaitos rengtos socialiniams darbuotojams, slaugams, socialiniams pedagogams.

2012-01-27-28-29 dalyvavau Dr. Marian Liebmann seminare,,Dailės terapija ir pyktis: darbas su stipriais jausmais“

2011-10 -04 Skaitytas pranešimas tarptautinėje mados ir tekstilės konferencijoje. Tema: Tekstilė kaip meno terapija.

2011-06-01 dalyvavau tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Metabolinio sindromo prevencija psichiatrijoje“ HELPS(Europos psichiatrijos ligoninių pacientų ir pensionatų gyventojų sveikatinimo tinklas) projektas ir jo skalaida Lietuvoje.

2011-04-26 dalyvavau Doc. Kristine Martinsone seminare ,,Laipsniškų kūrybinės raiškos lygių ir dailės terapijos metodų taikymas pagal V.B. Lusebrink.

2011-01-01 iki 2012 savanorystė Vaikų raidos krizių centre.

Nuo 2010-10-11 dirbu VšĮ Vilniau miesto Psichikos sveikatos centre. Dailės terapeutu.

Nuo 2008 metų aktyviai dalyvauju socialiniuose projektuose, dirbtuvėse,  skirtuose negalią turintiems žmonėmis. Domiuosi meno ir dailės, kaip terapijos priemone, poveikiu žmogui. Esu išklausęs psichologijos paskaitų kursą.

2010-09-07 Tarptautinė muzikos terapijos konferencija ,,Muzikos terapija šiuolaikinės kultūros kontekste“.

2009-06-1,2 m. Tarptautinė konferencija ,,Menas sveikatai: patirtis ir perspektyvos“.

2008 liepa, pabaiga 2009 m. Projektas ,,Būkime kartu, kurkime drauge“.

Meninė veikla:

2016-06-07  VII-oji Lietuvos Tekstilės meno bienalė. Prizas už tekstilės meno pritaikymą socialiniame projekte.

2015-02-24 – 03-14 Grupinė paroda Artifex galerijoje ,,Sugrįžimai“.

2012-12-08 – 2013-01-15 Paroda, kultūros projektas ,,Vizualus menas Alytus 2012”.

2012-10-9 – 11 kuruota, psichikos sutrikimų turinčių žmonių, paroda ,,Žiūriu tikruoju veidu“. Jurgio ir Marijos Šlapelių name-muziejuje.

2012-06-05 grupinė paroda, penktoji respublikinė tekstilės bienalė ,,AŠ MANO MAN“, Arkos galerija, Vilnius.

2011.08.03 – 08.27 – grupinė paroda ,,Aduktas“ Artifex galerija Vilnius.

2011-07-14 – 2011-07-17 – tarptautinė meno ir galerijų mugė ,,Art Vilnius‘11“. Artifex stendas.

2011-02-25 – 2011-04-01 – Tekstilės paroda „LAIKO ŽVILGSNIS“. Janinos Monkutės-Marks Muziejus-galerija, Kėdainiai.

2011-02-09 – 2011 02 27 grupinė paroda ,,Riboteka“, darbo pavadinimas ,,O kas tu?“. Šv. Jono gatvės galerija. Vilnius.

2011-02-03 grupinė paroda Briuselyje ,,Lithuanian identity – textile art eshibition, fashion desing show“, darbas ,,Virtuali tapatybė“, Briuselis.

2010 metai dalyvavau projekte ,,Vyriška tekstilė“ Buvo išspausdintas katalogas su menininkų, tarp jų ir mano – darbais.

2010-12-06 – 2011-01-06 ,,Tekstilininkų ir dailininkų gildija“, Balto kūrinio paroda – konkursas. ,,Spalva – Nuotaika – Simbolis“, Kaunas.

2010-11-12 – 2010-12-01 Rygos dailės akademija grupinė paroda ,,“, Ryga.

2010-05-04 – 05.17 Galerija ,,Artifex“, personalinė paroda – ,,Virtuali tapatybė“, Lietuva.

2010-04-28 – Varšuvos tekstilės bienalė ,,Nuo mini iki maksi“.

2009-09-28,30 d. Tarptautinis seminaras ,,Tradicinis dažymas natūraliais dažais su kandikais“ , „Pirmasis šilko kokonų apdirbimas ir šilko gijų dažymas natūraliais dažais“.

2009-09-08 – Kairėnių gamtos muziejus. Trečio kurso gobelenas ,,One“.

2009-07-05 – 08-30 m. Vilniaus dailės akademijos studijų centras, menininkų kolonija. Paroda Nidoje.

2009-05-20 – Nidos menų galerija. Erdvinė kompozicija ,,Vervekliai“.

2009 m. birželio 10–30 d. V tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė ,,Šimtmečiai ir akimirkos“ Arkos dailės galerija.

2009-02-20 – 03-20m. Tekstilės paroda ,,Tex-laisvė’ Nalšios muziejus, Švenčionys.

2009-01-23 – 2009-03-04 m. Vilniaus dailės akademijos tekstilės katedros darbų paroda Utenos kultūros centro dailės galerijoje. Gobelenas ,,One“.

2008-12-08 – gerontologijos reabilitacijos centras. Antro kurso gobelenas – ,,Žaizda“.

2008-06-16 – 2008-08-01 ,,Nidos meno kolonija”. Antro kurso gobelenas – ,,Žaizda“.

2008 m. Projekte su Anja Westerfrolke (Anja West), ON SITE in Vilnius“ON SITE projektas buvo įtrauktas į Vilnius kultūros sostinė 2009 (At) Radimo Programą. Projekto vieta Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios (Rasų g. 6) Vilnius.

2008 m. Darbai išspausdinti Žydrės Ridulytės knygoje ,,Rišk ir dažyk. Audinių struktūra ir analizė. Marginimo technikos“, ARX Baltica, spaudos namai, 2008.

2008 m. Darbai išpaustinti Reginos Sipavičiūtės knygoje ,,Aplikacijos pagrindai“ ARX Baltica, spaudos namai, 2008.

2007 m. Projekte ,,Gyvas muzikinis audinys“. Menas netikėtose erdvėse, VDA naujieji rūmai, tekstilės dirbtuvės, Vilnius.

2007 m. parodoje ,,Sapnai“ tekstilės katedra, Naujieji rūmai, Vilnius.