07 11 – 08 31 DAILININKĖS VAIKAMS: LIETUVOS VAIKAMS IR JAUNIMUI SKIRTŲ LEIDINIŲ ILIUSTRACIJOS (1918-1940)

PARODA PRATĘSTA IKI RUGPJŪČIO 31 D.!

PARODA LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE, VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪROS DEPARTAMENTE, I A. 

Ko reikia, kad knyga išliktų jaunojo skaitytojo vizualinėje atmintyje? Dėmesį patraukiančio viršelio, laiko dvasią atitinkančių išraiškingų iliustracijų, teksto ir vaizdo dermės? Kokius tikslus sau kėlė Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) dailininkės, iliustravusios jaunajai kartai skirtą literatūrą, ir kokiomis meninėmis priemonėmis priartino tekstą prie skaitytojų?

Atsakymų į šiuos klausimus kviečiame ieškoti parodoje. Čia pamatysite daugiausiai XX a. ketvirtajame dešimtmetyje dailininkių apipavidalintas vaikų knygas ir periodinius spaudinius, kurių iliustracijos žavėjo jaunuosius skaitytojus anuomet, nepalieka abejingų ir šiandien.

Vaikų ir jaunimo literatūros departamente eksponuojamos tarpukario Lietuvos dailininkių iliustruotos vaikų ir jaunimo knygos, iliustracijų kopijos bei jauniesiems skaitytojams skirti žurnalai, kuriems iliustracijas piešė ir viršelius projektavo to meto menininkės. Parodos lankytojams pristatome ryškų pėdsaką Lietuvos knygų grafikoje palikusių – Domicelės Tarabildienės, Marcės Katiliūtės, Konstancijos Petrikaitės-Tulienės darbus, itin produktyvios vaikų literatūros iliustruotojos Vladislavos Stančikaitės-Abraitienės kūrybą. Suteikiame progą susipažinti su Irenos Dobkevičiūtės-Paukštienės, Elenos Jurašaitytės-Janulaitienės, Juzefos Katiliūtės, Halinos Naruševičiūtės-Žmuidzinienės, Irenos Pacevičiūtės, Marijos Račkauskaitės-Cvirkienės, Irenos Trečiokaitės-Žebenkienės, Sofijos Urbonavičiūtės-Subačiuvienės kūrybos, skirtos jauniesiems skaitytojams, pavyzdžiais.

Šia paroda Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija kartu su Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka jungiasi prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio istorinio naratyvo sklaidos. Kviečiame susipažinti su populiariais tarpukario Lietuvos iliustracinės grafikos personažais ir motyvais, dailininkių pasitelktų išraiškos priemonių įvairove ir individualia jų kūrybos stilistika.

Parodos kuratorė 

Ieva Burbaitė

Organizatorius

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Partneris

Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Rėmėjai

UAB „Miranda Design Solutions“, dažai Viva Color, UAB UPARTAS, UAB ŽVK, UAB ARTINN, dienraštis Lietuvos rytas

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Dalintis