06 06 – 09 08 Miškas. Visai nevaikiškai


Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje (Vilniaus g. 39, Vilniaus mokytojų namai)

Įprastai meno kūrinio prasmę, jo vertę, idėjos aktualumą žiūrovas įvertina pats, perskaitydamas kūrinio aprašymą, išanalizavęs rimtą, autoriaus siūlomą koncepciją, įsigilinęs į spalvas, potėpius, formas ir panašiai. O ką daryti kai parodos lankytojas yra 3-6 m. vaikas? Vaikas darbus vertina tik pagal formas, spalvas, tyrinėja aplinką ir atranda savas paraleles su jį supančia aplinka ir tuo pačiu savotiškai ištrindamas konceptualiąją meno kūrinio/parodos pusę. Kaip ir mes dažnai vaikų kūrybą kvestionuojame kaip „vaikiškas piešinys“, siekdami pabrėžti, kad jis yra apie nieką ir nesvarbus, nesusimąstydami, kad gal jame slypi labai konceptualios, globalias problemas siekiančios išspręsti idėjos. Tad žvelgiant iš šios idėjos perspektyvos pristatome parodų ciklą „VISAI NEVAIKIŠKA“ ir siūlome į profesionalųjį meną pažvelgti vaiko akimis, susitapatinti su jo mąstymu, priimti natūralumą ir nuoširdžią jo kritiką.

Tai pirmoji parodų ciklo „VISAI NEVAIKIŠKA“ paroda. Parodoje MIŠKAS. VISAI NEVAIKIŠKAI ieškome sąsajų tarp vaiko, gamtos, meno ir natūralumo. Natūralus miškas – tarsi visai mažas vaikas, visiškai natūralus, nesistengiantis būti visiškai tobulas ir žaidžiantis su tuo kas pasitaiko po ranka. Natūralus miškas, tai gyvas organizmas, kuriame veikia neįtikėtinas kiekis įvariausių organizmų, viskas tarpusavyje susiję ir vieni kitiems reikalingi. Lygiai, kaip vaikui knibžda begalės idėjų, visos viena kitą papildančios ir išplaukiančios viena iš kitos, taip ir miške knibžda begalė gyvybės, kuri viena be kitos negalėtų išgyventi. Atsispiriant nuo vaiko natūralumo ir netobulo tobulumo, parodoje kuriamas toks miškas, kokį mato ir geba perteikti vaikas. Šia paroda siekiama iškelti vaikų kūrybą įr prilyginti ją profesionaliajai vizualiajai kultūrai, lygiai kaip netobulas, natūralus, nepaliestas žmogaus miškas yra itin vertinamas profesionalių gamtininkų.

Parodoje dalyvauja TELE BIM-BAM darželio ir Kūrybiškumo inkubatoriaus „Galeriukas“ vaikų darbai juos apjungiant parodos kuratorės Eglės Lekevičiūtės pasiūlytomis interaktyviomis formomis  ir į jas natūraliai įpinant vaikų kūrinius. Tokiu netradiciniu eksponavimo būdu ištrinamos ribos vaiko kūrybos ir profesionalaus meno.

O ar šis eksperimentas mums pavyko, spręsti Jums.

Justina Gražytė ir Eglė Lekevičiūtė


Parodos kuratorė

Eglė Lekevičiūtė

 Parodos partneris

TELE BIM-BAM darželis

 Parodos rėmėjai

Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla

Dalintis