04 13 – 05 05 DAILININKĖS VAIKAMS

Dailininkės vaikams: Lietuvos vaikams ir jaunimui skirtų leidinių iliustracijos (1918–1940)

Ko reikia, kad knyga išliktų jaunojo skaitytojo vizualinėje atmintyje? Dėmesį patraukiančio viršelio, laiko dvasią atitinkančių išraiškingų iliustracijų, teksto ir vaizdo dermės? Kokius tikslus sau kėlė Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) dailininkės, iliustravusios jaunajai kartai skirtą literatūrą, ir kokiomis meninėmis priemonėmis priartino tekstą prie skaitytojų?

Atsakymų į šiuos klausimus kviesime ieškoti Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos salėse. Parodoje pristatome daugiausiai XX a. 4 dešimtmetyje dailininkių apipavidalintas vaikų knygas ir periodinius spaudinius, kurių iliustracijos žavėjo jaunuosius skaitytojus anuomet, nepalieka abejingų ir šiandien.

Pirmoje galerijos salėje eksponuojamos tarpukario Lietuvos dailininkių iliustruotos vaikų ir jaunimo knygos, iliustracijų faksimilės bei originalai, viršelių projektai. Antrojoje – jauniesiems skaitytojams skirti žurnalai, kuriems viršelius kūrė to meto menininkės. Parodos lankytojams pristatomi ryškų pėdsaką Lietuvos knygų grafikoje palikusių – Domicelės Tarabildienės, Marcės Katiliūtės, Konstancijos Petrikaitės-Tulienės darbai, itin produktyvios vaikų literatūros iliustruotojos Vlados Stančikaitės-Abraitienės kūryba. Suteikiama proga susipažinti su Barboros Didžiokienės, Irenos Dobkevičiūtės-Paukštienės, Elenos Janulaitienės, Juzės Katiliūtės, Halinos Naruševičiūtės-Žmuidzinienės, Irenos Pacevičiūtės, Marijos Račkauskaitės-Cvirkienės, Irenos Trečiokaitės, Sofijos Urbonavičiūtės-Subačiuvienės kūrybos, skirtos jauniesiems skaitytojams, pavyzdžiais.

Šia paroda Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija jungiasi prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio istorinio naratyvo sklaidos. Kviečiame susipažinti su populiariais XX a. pirmosios pusės iliustracinės grafikos personažais ir motyvais, dailininkių pasitelktų išraiškos priemonių įvairove ir individualia jų kūrybos stilistika.

Parodos kuratorė 

Ieva Burbaitė

Organizatorius

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Partneris

Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Eksponatus skolino

Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

Rėmėjai

UAB „Miranda Design Solutions“, dažai Viva Color, UAB UPARTAS, UAB ŽVK, UAB ARTINN, dienraštis Lietuvos rytas

 

Dalintis