Kūrybiškumo inkubatorius “GALERIUKAS” vaikams

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje (VVJMG) meninei edukacijai skiriamas išskirtinis dėmesys. „GALERIUKAS“ tai VVJMG edukacijų programa, kur ugdomos visapusiškos asmenybės – skatinama vaikų saviraiška, ugdomas kūrybiškumas, emocinis intelektas, estetikos pojūtis, pastabumas, atidumas sau ir pasauliui, smulkioji motorika, aktyvuojami pojūčiai, skiepijamos bendražmogiškos vertybės.

PROGRAMŲ TURINYS

Praktinių edukacijų metu suprantamai supažindiname su meno istorija, skulptūra, keramika, tapyba, tekstile, teatro elementais. Išbandome įvairias dailės technikas ir priemones.

Programos formuojamos atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio raidos ypatumus ir yra sudarytos remiantis vaiko raidos psichologija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrosiomis rekomendacijomis ir ilgamete Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos patirtimi.

  • Ugdymas vyksta žaidimo forma;
  • vystomas emocinis intelektas;
  • auginamas pasitikėjimas savo jėgomis;
  • meninės raiškos, kaip pagrindinės saviraiškos formos suvokimas.

Piešimas, lipdymas, tekstilė, žaidimai ir žaismingos užduotys paruoštos remiantis meno istorija lavina vaiko vizualinį suvokimą, moko jį atidžiai stebėti daiktus, gamtą, jos reiškinius, labiau jausti erdvę ir formas joje, padeda geriau orientuotis aplinkoje. Tyrinėdamas ir žaisdamas vaikas visa tai asocijuoja su aplinkos veiksniais. Pirštukais ir rankytėmis liesdamas įvairias priemones (spausdamas, glostydamas, maigydamas) jis kaupia skirtingą sensorinį patyrimą. Vizualioji raiška ankstyvojoje vaikystėje – pagrindinis būdas išreikšti  save (pažinti, suprasti savo emocijas, lavinti kūrybiškumą, suvokti supančią aplinką).

  • Vizualioji raiška (piešimas, lipdymas, objektų menas, tekstilė);
  • Teatrinė raiška (pasakos, improvizacijos, kūrybiniai žaidimai, muzika;
  • Meno istorija gyvai: atraktyvi, lengvai suprantama pirmoji pažintis su meno istorija ir kūrybos fenomenu.

 ERDVĖ

Mūsų erdvėje vaikai kuria apsupti meno. Galerijoje kas mėnesį atidarome naujas parodas (profesionalių menininkų, jaunų dailininkų, istorines parodas, interaktyvias ekspozicijas), kurios dažnai būna orientuotos būtent į mažuosius lankytojus. Mokslo metų gale eksponuojame ir „Galeriuko“ narių darbus. Taip pat čia rengiami ir vykdomi unikalūs projektai vaikams ir jaunimui, organizuojami renginiai ir šventės.

Užsiėmimai vyksta nedidelėse 10-12 vaikų grupėse. Edukacijas veda profesionalūs dailininkai-pedagogai.
Ši erdvė, tai nuoširdi pastanga sumažinti atskirtį tarp vaiko ir suaugusiojo, mokinio ir mokytojo, efektyvus būdas brandinti laisvą, kūrybišką, savimi pasitikinčią asmenybę, padėti jai skleistis.

„Galeriukas“ kasmet pritraukia apie 100 naujų narių.

Dalintis