2018 03 09 – 04 30 Labai lietuviška paroda

Vilniaus mokytojų namų II a, ekspozicinėje erdvėje “Koridorius”. Nuo kovo 9 d.

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija pristato parodą“LABAI LIETUVIŠKA PARODA”, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Bėgant metams neišvengiamai keičiasi tiek lietuviškosios tradicijos, tiek žvilgsnis į jas. Tradicijos, tautinė simbolika tampa neatsiejama nuo šiuolaikinio gyvenimo būdo, modernių technologijų, poreikių ir kt. Dr. Jolantos Kuznecovienės straipsnyje „Lietuvių tautinė tapatybė: uždarumo ir atvirumo dėmesys“ (Filosofija. Sociologija Nr. 2, 2007 m. 12 psl.) atliktame tyrime kaip svarbiausias tautinės tapatybės kriterijus buvo įvardyta kilmė, kurią apklaustieji apibrėžė kaip kraujo ryšius, o lietuviškumą – kaip iš kartos į kartą giminystės būdu: per genus, šaknis, kraują perduodamą neišvengiamą bruožą, gyvenimo būdą, likimą, atsižvelgiama į žmogaus požiūrį, mąstymą, siekius, susijusius su Lietuva.

Šioje parodoje rasite puikiai pažįstamus simbolius, žymias personalijas, architektūrą, bet pateiktus visiškai kitaip – šiuolaikiškai, žvelgiant iš vaikų ir jaunimo (3 – 18 m.) perspektyvos.

Čia eksponuojami Jūratės Stauskaitės Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos, kūrybiškumo inkubatoriaus „Galeriukas“ ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vaikų ir jaunimo (3 – 18 m.) sukurti darbai. Tačiau, parodoje svarbūs ne tik patys autoriai, bet ir su jais dirbantys menininkai-pedagogai (Inga Dargužytė, Jelena Škulienė, Loreta Zdanavičienė, Jurga Barilaitė, Eglė Ridikaitė, Dalia Juodakytė, Rapolas Gražys, Dalia Gentvainytė, Sigita Emilė Bausienė ir Vida Židonienė), kurie autoriams, užduočių pavidalu perteikė šią, visiems pažįstamą ir įvairiais rakursais nagrinėjamą temą labai kūrybingai ir žaismingai. Didžioji dalis darbų sukurti specialiai šiai parodai – kiti, papildomi darbai, atrinkti iš Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos fondų.

Rengdami parodą šioje Vilniaus mokytojų namų parodinėje erdvėje „Koridorius“, kiekvienam lankytojui ar tiesiog „Koridoriaus“ praeiviui norėjome sukurti gerą, linksmą, patriotiškumu ir lietuviškumu dvelkiančią atmosferą, kuri kiekvienam primintu kokioje vis tik spalvingoje, nuotaikingoje ir kūrybingoje valstybėje gyvename.

Be to, šia paroda norime priminti 2015 m. vykdytą akciją „LIETUVAI IR MAN“, kuri tuomet kvietė originaliai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Į šią akciją (2015 m.) įsitraukė beveik tūkstantis švietimo įstaigų Lietuvoje ir užsienyje. Projektą globojo LR prezidentė Dalia Grybauskaitė. Norėdami šia gražią akciją prisiminti ir prie jos prisidėti kviečiame ir Jus, mielieji parodos lankytojai, pinti trispalves draugystės apyrankes – vieną sau, o kitą palikti mums. Visas reikalingas medžiagas ir instrukcijas rasite mūsų ekspozicijoje.

Parodos kuratorė Justina Gražytė

Dalintis