DRAUGYSTĖS GRANDINĖLĖ

Lapkričio 16 – 30 d. Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Galeriuko edukacinėje erdvėje veiks vaikų darbų paroda „Būkime pastebėti ir išklausyti – Draugystės grandinėlė”, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. 

Parodos simbolis: draugystės grandinėlė
Darbams naudojama technika: draugystės grandinėlės sukurtos iš artimiausioje aplinkoje esančių medžiagų – konstruktorių detalių, gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų, įvairių aplinkos daiktų ir kt.
Parodos organizatoriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“, Vilniaus miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis bei Vilniaus savivaldybė.
Dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.
Iniciatyvos tikslas – paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną.

Apie Tarptautinę tolerancijos dieną
Tolerancija gali būti būdinga individualiai arba kolektyvinei elgsenai tam tikroje socialinėje, kultūrinėje, religinėje, virtualioje ar kitoje aplinkoje. Išreiškia daugumos arba opozicijos reakciją į nepalaikomą ar mažumai priklausantį individą ar jų grupę.
Tolerancijos idėjos Europoje ėmė populiarėti 19 amžiuje. Jungtinių Tautų 1948 priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija skelbia, kad kiekvienas žmogus turi teisę į minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę. 20 a. tolerancijos samprata daugiau imta
sieti su skirtingomis etninėmis grupėmis ir rasėmis, įvairiomis mažumomis (pvz., tautinės mažumos), subkultūromis, politinėmis ir kitomis pažiūromis ar ideologijomis, seksualine orientacija ir kita. Jungtinių Tautų paskelbtoje Tolerancijos principų deklaracijoje pabrėžiama, kad tolerancija yra ne nuolaidžiavimas, malonė ar pataikavimas, bet aktyvus ir pozityvus požiūris, kurį lemia žmogaus visuotinių teisių ir laisvių supratimas ir pripažinimas, pagrįstas pagarba viso pasaulio kultūrų įvairovei ir skirtingos raiškos formoms.
Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kuomet UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena.

Dalintis