10.09 – 11.28 GRAFIKA (?) punktyrai laike

VIDEO EKSKURSIJA PO PARODĄ SU KURATORE JŪRATE STAUSKAITE

Menininkų skirstymas pagal žanrų rūšį ar įrašą aukštojo dailės mokslo diplome, rodos, jau seniai nebėra menininko atpažinimo kodas, nors bendravime, ypač žiniasklaidoje, jis dar įsitvirtinęs. Toks skirstymas kol kas galioja ir Lietuvos dailininkų sąjungoje sekcijų pavidalu.

Smulkiau nenagrinėjant situacijos istorinių priežasčių ir nesiūlant konkrečių sprendimų – visgi situacija kinta. Jau nuo didžiojo valstybės virsmo prasidėjęs laisvėjimo procesas ženkliai paveikė ne tik jaunuosius, bet ir vyresniosios kartos kūrėjus. Prasisegioję taisyklingai susiūtas technologiniių švarkų sagas, jie laisvai įkvėpė ore tvyrantį nežaboto kūrybingumo ozoną.

Į šią parodą pakviečiau keletą skirtingo amžiaus ir braižo kolegas, „diplomuotus“ grafikus, plėtojančius grafikos savoką iki konceptualių erdvinių – tūrinių sprendimų ar net instaliacijų. Norint, tuose kūriniuose galima atsekti ir tradicinės grafinės raiškos bruožų, kaip, beje ir „ne grafikos“ cecho atstovų darbuose, parodoje iliustruojančiuose terminologijų beribiškumą. Žiūrovus kviečiu pamatyti ir pamąstyti.

Parodos kuratorė Jūratė Stauskaitė

Parodos dalyviai: Irma Balakauskaitė, Aistė Kisarauskaitė, Marija Marcelionytė, Diana Radavičiūtė, Jūratė Rekevičiūtė, Gintautas Trimakas, Saulius Valius, Eglė Vertelkaitė.

Atidarymas spalio 9 d. 17 val.

Paroda veiks iki lapkričio 28 d.

Parodą remia

Parodą dalinai finansuoja

Dalintis