09.13-09.25 DAILĖS STUDIJOS “PALETĖ” JUBILIEJINĖ 50-MEČIO PARODA

Rugsėjo 13 – 25 d. Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje veiks Vilniaus kultūros centro dailės studijos PALETĖ 50 – mečio retrospektyvinė paroda.

Parodoje pristatoma buvusių ir dabartinių kolektyvo narių kūryba, atspindinti studijos dalyvių meninės  veiklos rezultatus. Eksponuojami darbai reprezentuoja ilgametį kolektyvo indėlį į Lietuvos etnokultūrą  ir  atskleidžia savitas kūrybines paieškas, tampriai įtakojančias šiuolaikinės lietuvių liaudies dailės raidą.

Dailės studijos PALETĖ veiklos ištakos prasideda nuo buvusių Profesinių sąjungų kultūros rūmų dailės studijos, kuriai 1971 – 2010 metais vadovavo dailininkas Rimas Bičiūnas. Šiuo metu jo tradicijas tęsia dailininkas Vladimiras Nesterenka. Per 50 metų nueitas ilgas raidos kelias – nuo paprastos mokomojo pobūdžio dailės studijos iki garsaus dailės mėgėjų – liaudies menininkų kolektyvo, turinčio didžiulį kūrybinį potencialą. Studiją lanko įvairių profesijų atstovai – tautodailininkai, kurių daugumai suteiktas meno kūrėjo statusas. Studijos tikslas – puoselėti lietuvių etninės kultūros tradicijas, atskleisti turtingus liaudies  meno klodus, etnokultūrinėje vaizduojamojoje dailėje glūdinčius intelektualinius turtus bei visapusiškai  padėti tautodailininkams – mėgėjams. Savo kūryboje menininkai puoselėja Lietuvos kraštovaizdžio, tautosakos, mitologijos tematikas, kuriomis stengiasi išreikšti tautinį savitumą bei išsaugoti liaudies  kultūros tradicijas. Studijos lankytojai skatinami rengti savo kūrybos personalines parodas, dalyvauti  grupinėse, respublikinėse parodose bei konkursuose, siekiant ugdyti jų meninius sugebėjimus.

Dailės studijoje  PALETĖ organizuojamos dvi veiklos kryptys:  liaudies meno tradicijų tąsa, dar žinoma  kaip „naivioji“ tapyba bei akademinės dailės pagrindai.  Visuose PALETĖS  narių darbuose  atsispindi individualus menininko braižas. Tautodailininkai plėtoja jų širdžiai artimą tematiką eksperimentuodami ir  intensyviai ieškodami įkvėpimo šaltinių liaudies mene. Vieni įamžina unikalius Lietuvos  kraštovaizdžius,  kuriems būdinga ramybė dvelkianti nuotaika, kiti sukuria ekspresyvias kompozicijas su fantastinių motyvų  siužetais.

Parodos kuratorius ir dailės studijos PALETĖ vadovas Vladimiras Nesterenko.

Paroda veiks rugsėjo 13 – 25 d.

Lankymas nemokamas

Dalyviai:

Algis Augustaitis, Gintautas Vasionis, Nijolė Dirvianskytė, Olita Škikūnienė, Virginija Guršnienė, Renata Baradinskaitė, Alicija Siudikienė, Agnė Pankienė, Rūta Fabijonavičienė,Vytautas Gocentas, Regina Morkūnaitė, Sergejus Zakrevskis, Aldona Skėraitytė, Ieva Vanagienė, Laimutė Širvydienė, Valentinas Šikšnys, Eugenija Martinaitytė, Kazimiera Lyvienė, Danguolė Martinaitienė, Anatolijus Ščiogolevas, Irena Valiulienė, Gintarė Litvinovič, Danguolė Raudonikienė, Maiklas Litvinovič, Vidmantas Raudonikis, Valerijus Bodiajus.

Dalintis