Kūrybiški skaitymai: Kazys Bradūnas (dalyvio anketa)

VšĮ „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“
vizualiųjų menų konkurso „Kūrybiški skaitymai: Kazys Bradūnas“
DALYVIO ANKETA

(neturint galimybės anketą atsispausdinti prašome užrašyti žemiau nurodytą informaciją kūrinio  kitoje pusėje)

 

Vardas (ai), pavardė(ės):  
Dalyvio amžius:

 

 
Įstaiga, kurią atstovaujate:

 

 
Mokytojo/vadovo vardas, pavardė:

 

 
Telefonas, el. paštas:

 

 
Kuriant panaudotos medžiagos, technika, trukmė (jeigu tai video darbas), kita reikalinga informacija.  

 Vertinimo komisijos pastabos: