Konkurso „Kūrybiški skaitymai: Kazys Bradūnas“ nuostatai

Konkurso nuostatai patvirtinti

VVJMG direktorės įsakymu

Nr. 1, 2017 sausio 10 d.

Tvirtinu:________________________

 VšĮ „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“
vizualiųjų menų konkurso „Kūrybiški skaitymai: Kazys Bradūnas“
NUOSTATAI (Skelbiama viešai)

 

 1. BENDROJI DALIS

 

2017 m. minime poeto K. Bradūno (priedas Nr. 1) 100-metį, todėl manome, kad būtų prasminga ir simboliška prisiminti šio autoriaus poeziją, kuri inspiruotų vaikų ir jaunimo kūrybos parodą.

Iš geriausiųjų konkurso darbų (juos atrinks kompetetinga komisija) bus surengta paroda Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje (Vilniaus mokytojų namuose, I a.). Parodos atidarymo metu geriausiai pasirodžiusiems bus įteikti apdovanojimai.

Konkursą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija.

 

Konkurso tikslai ir uždaviniai:

– ugdyti novatorišką, skaitančią, kūrybišką asmenybę;

– skatinti įvairaus amžiaus žmonių skaitymo motyvaciją, kūrybiškumą bei bendruomeniškumą;

– ugdyti vietos bendruomenių skaitymo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitus su skaitymu susijusių įgudžius;

– skatinti visuomenės savivokos ir saviraiškos kultūrą;

– skatinti vaikus ir jaunimą laisvailaikį leisti kultūringai, atrasti ir pažinti kūrybos džiaugsmą.

– mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį;

– siekti Lietuvos literatūros istorijos išsaugojimo ir skatinti suinteresuotumą ja domėtis;

– siekti bendradarbiavimo tarp Lietuvos meno mokyklų;

 

 1. DALYVIAI

 

Konkurse „Kūrybiški skaitymai: Kazys Bradūnas“ gali dalyvauti visi norintys Lietuvos meno mokyklų vaikai ir jaunimas (išskyrus Vilniaus miesto meno mokyklas). Dalyvių amžius – 7–18 metų. Dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes: 7–10 metų, 11–14 metų ir 15–18 metų.

 

 1. KONKURSO EIGA

 

Interpretuojame K. Bradūno poeziją. Ją pasirinkti galite savo nuožiūra.

Kūrinių stilius, technika, formatas, kūrinio atlikimo būdas –  nėra ribojimi.

 

 1. ANKETA

 

Būtina užpildyti dalyvio anketą, kurioje nurodomi dalyvio duomenys: vardas, pavardė, amžius, adresas ir atstovaujama įstaiga. Anketą (priedas Nr. 2) rasite nuostatų prieduose.

 

 1. KŪRINIUS PRISTATYTI

 

KADA? – konkursas įsigalioja nuo paskelbimo dienos. Kūriniai turi būti atsiųsti arba pristatyti iki 2017 m. spalio 13 d.

 

KUR ir KAM? –  Kūrinius ir užpildytas dalyvio anketas galite siųsti paštu arba pristatyti į galeriją nurodytu adresu VŠĮ „Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija“, konkursui „Kūrybiški skaitymai: Kazys Bradūnas“, Vilniaus g. 39, LT – 01119 Vilnius.

 

KAIP? – Jeigu kūrinys (-iai) yra elektroniniame formate (video arba audio darbas), turi būti įrašytas(-i) į CD arba USB laikmeną ir kartu su užpildyta anketa pristatyti nurodytu adresu.

 

KIEK? – Iš vienos įstaigos gali dalyvauti nedaugiau kaip 10 dalyvių. Dalyviai gali pateikti po 1 kūrinį (gali būti kūrinių ciklas).

 

 1. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

Kūriniai vertinami atskirose amžiaus grupėse.

Vertinimo komisija:

Justina Gražytė – Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos (VVJMG) l.e.p direktorė;

Jūratė Stauskaitė – menininkė, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos direktorė ir VVJMG meno vadovė;

Elena Bradūnaitė – K.Bradūno duktė;

Inga Dargužytė – menininkė, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos dailės programos mokytoja;

Jurga Barilaitė – menininkė, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos medijų meno programos mokytoja;

Jelena Škulienė – menininkė, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos dailės programos mokytoja;

Eglė Ridikaitė – menininkė, Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos dailės programos mokytoja.

 

 1. VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Kazio Bradūno poezijos interpretacijos originalumas;
 2. Atlikimo technika ir medžiagų pasirinkimas;
 3. Kūrinio pateikimo estetika.

 

 1. KONKURSO NUGALĖTOJAI, APDOVANOJIMAI

 

Atrinkti darbai bus eksponuojami parodoje. Geriausiems bus įteikti prizai (atskirose amžiaus grupėse).

 

 1. PARODA

 

Paroda „Kūrybiški skaitymai: Kazys Bradūnas“ vyks Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje (Vilniaus g. 39, Vilnius).

Parodos atidarymas 2017 m. lapkričio 8 d. 18 val.* Laureatų ir konkurso dalyvių kūriniai bus eksponuojami parodoje – juos informuosime ir lauksime atvykstant.

 *Parodos datą organizatoriai pasilieka teisę keisti.

 

Konkurso koordinatorė Justina Gražytė

Kontaktai: info@vaikugalerija.lt, tel., (85) 2122714, 8 625 69213.

 

Konkurso globėja – Kazio Bradūno duktė Elena Bradūnaitė.