3–6 m. | Įdomioji dailė

Programa, kurioje per praktinius užsiėmimus suprantamai supažindiname su meno istorija, skulptūra, keramika, tapyba, tekstile ir kt. Išbandome įvairias dailės technikas ir priemones.

Programa sudaroma remiantis įvairių laikotarpių dailininkų kūryba. Apžiūrinėdami įvairius, mokytojos parinktus meno kūrinius bandysime ieškoti kokias technikas, spalvas ar formas naudojo žymūs įvairių laikotarpių dailininkai ir patys jas išbandysime. Linksmai ir atraktyviai, improvizuodami ir žaisdami ugdysime meninį vaikų skonį ir estetinį suvokimą.

Užsiėmimuose taip pat atsispindės ir gamtos pasaulio cikliškumas, kalendorinės šventės, pasakos, jausmų tyrinėjimai, vaikų gyvenimo aktualijos.

Pamokos trukmė – 1,5 val.

Pamokoje vaikų laukia kūrybiniai eksperimentai, meno kūrinių pavyzdžiai (knygos, reprodukcijos, filmai, nuotraukos ir kt.), trumpos istorijos, aptarimai, įspūdžiai, praktinė kūrybinė užduotis, aptarimas, žaidimai ir kt.

Tvarkaraštis

Apie programas

Kainos

Edukatorės

REGISTRACIJOS FORMA 2018 – 2019 mokslo metams