Narystės kaina

1,5 valandos trukmės užsiėmimai

1 MĖN

60 eur / mėn
 • Vienos edukacijos kaina 15 Eur
 • Priemonės
 • Profesionalūs edukatoriai
 • Turiningai praleistas laikas
 • Narystės pratęsimas už dėl ligos praleistas pamokas
 • Nuolaida Galerijoje vykstantiems renginiams
 • - Nuolaida gimtadienio šventei

3 MĖN

160 eur / mėn
 • Vienos edukacijos kaina 13,33 Eur
 • Priemonės
 • Profesionalūs edukatoriai
 • Turiningai praleistas laikas
 • Narystės pratęsimas už dėl ligos praleistas pamokas
 • Nuolaida Galerijoje vykstantiems renginiams
 • - Nuolaida gimtadienio šventei

9 MĖN

450 eur / mėn
 • Vienos edukacijos kaina 12,5 Eur
 • Priemonės
 • Profesionalūs edukatoriai
 • Turiningai praleistas laikas
 • Pinigų grąžinimas už dėl ligos praleistas pamokas
 • Nuolaida Galerijoje vykstantiems renginiams
 • 50 % nuolaida gimtadienio šventei

1 valandos trukmės užsiėmimai

1 MĖN

45 eur / mėn
 • Vienos edukacijos kaina 11,25 Eur
 • Priemonės
 • Profesionalūs edukatoriai
 • Turiningai praleistas laikas
 • Narystės pratęsimas už dėl ligos praleistas pamokas
 • Nuolaida Galerijoje vykstantiems renginiams
 • - Nuolaida gimtadienio šventei

3 MĖN

125 eur / mėn
 • Vienos edukacijos kaina 10,41 Eur
 • Priemonės
 • Profesionalūs edukatoriai
 • Turiningai praleistas laikas
 • Narystės pratęsimas už dėl ligos praleistas pamokas
 • Nuolaida Galerijoje vykstantiems renginiams
 • - Nuolaida gimtadienio šventei

9 MĖN

355 eur / mėn
 • Vienos edukacijos kaina 9,86 Eur
 • Priemonės
 • Profesionalūs edukatoriai
 • Turiningai praleistas laikas
 • Pinigų grąžinimas už dėl ligos praleistas pamokas
 • Nuolaida Galerijoje vykstantiems renginiams
 • 50 % nuolaida gimtadienio šventei

ATSISKAITYMO TVARKA

 – Užsiregistravę, kartu su registracijos patvirtinimu (per 5 darbo dienas) gausite išankstines sąskaitas apmokėjimui, paskaičiuotas pagal Jūsų pasirinktas edukacijas ir pagal pasirinktą atsiskaitymo periodiškumą.

– Apmokėjus šias sąskaitas Jums priklausys atitinkamas edukacijų skaičius per mėnesį. 1 mėnesis = 4 edukacijos (jeigu mėnesyje išpuola 5 edukacijos – mokestis už tą mėnesį nėra didinamas, ir, atitinkamai, jeigu išpuola 3 edukacijos per mėnesį, mokestis nėra mažinamas).

– Už edukacijas yra mokama į priekį. Atėjus Jūsų mokėjimo terminui (mokant kas mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos) el. paštu atsiunčiame Jums mokėjimo sąskaitą.

EDUKACIJŲ PRALEIDIMAS DĖL LIGOS

Dėl ligos praleidus edukaciją ir pateikus gydytojo pažymą ateinančio mėnesio arba 3 mėnesių sąskaita yra mažinama atitinkamai praleistų edukacijų skaičiui. Jeigu buvo sumokėta iškart už 9 mėnesius, mokslo metų gale už dėl ligos praleistas (tik su gydytojo pažyma) edukacijas gražiname jau įmokėtą mokesčio dalį už praleistas edukacijas.
Praleidus edukaciją, bet nepateikus gydytojo pažymos, suteikiama galimybė edukacijas „atidirbti“ prisijungiant prie kitos grupės Jums patogiu laiku.

KAINA

Kaina priklauso nuo Jūsų pasirinkto atsiskaitymo periodiškumo. Atsiskaityti už narystę galite kas mėnesį, kas 3 mėnesius arba iškart už 9 mėnesius.