maketas fcb Mokslo metus pradedame jau rugsėjo 1 d.!

Atvirų durų vakaras (programos pristatymas, trumpa ekskursija po kūrybines erdves ir susipažinimas su edukatorėmis) vyks

rugsėjo 6 d. 18 val. Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje (Vilniaus g. 39, Vilniaus mokytojų namų 1 a.)

Skubėkite registruotis, nes vietų skaičius ribotas.

Kilus klausimams skambinkite tel. +37062569213.

Kūrybiškumo inkubatorius „Galeriukas“

„GALERIUKAS“ tai Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos lojalumo programa, kur ugdomos visapusiškos asmenybės – skatinama vaikų saviraiška, ugdomas kūrybingumas, emocinis intelektas, estetikos pojūtis, pastabumas ir atidumas sau bei pasauliui, smulkioji motorika, aktyvuojami pojūčiai, skiepijamos bendražmogiškos vertybės.

Programos formuojamos atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio raidos ypatumus bei yra sudarytos remiantis vaiko raidos psichologija, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendrosiomis rekomendacijomis ir ilgamete Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos patirtimi.

Ugdymas vyksta žaidimo forma;

  • vystomas emocinis intelektas;
  • auginamas pasitikėjimas savo jėgomis;
  • Meninė išraiška yra pagrindinė saviraiškos forma;

Visi šitie dalykai integruoti į visas siūlomas programas, tiesiog labiau akcentuojami skirtingose programose.

Didelis dėmesys skiriamas dailei (piešimas, keramika, tekstilė, žaidybiniai meno istorijos pagrindai). Piešimas lavina vaiko vizualinį suvokimą, moko jį atidžiai stebėti daiktus, gamtą, jos reiškinius, labiau jausti erdvę ir formas, padeda geriau orientuotis aplinkoje Tyrinėdamas medžiagas ir žaisdamas vaikas turi galimybę visa tai asocijuoti su aplinkos įvykiais ir veiksmais. Pirštukais ir rankytėmis liesdamas įvairias priemones, spausdamas, glostydamas, maigydamas vaikas kaupia skirtingą sensorinį patyrimą. Piešimas ankstyvojoje vaikystėje – pagrindinis būdas išreikšti savo pažinimą, emocijas, lavinti kūrybiškumą, aplinkos suvokimą.

  • Vizualioji raiška (dailė, keramika ir objektų menas,tekstilė);
  • Teatrinė raiška (pasakos, improvizacijos, kūrybiniai žaidimai, muzika;
  • Meno istorija gyvai: atraktyvi ir lengvai suprantama pirmoji pažintis su meno istorija.

Šie elementai atsiranda mūsų programose.

PLAČIAU APIE PROGRAMAS

TVARKARAŠTIS 2017 – 2018 mokslo metams

EDUKATORĖS

NARYSTĖS TAISYKLĖS

REGISTRACIJOS FORMA 2017 – 2018 mokslo metams